logo
  • Наказ Міністерства охорони Здоров’я України 17.02.2016 № 104
    Реєстраційне посвідчення № UA/0610/01/01
  • Консультації
    (04343) 6-87-09
    (04343) 6-40-20

Клінічний досвід

    • 2016 рік м.Ужгород./ДУ « Науково-практичний медичний центр « Реабілітація» МОЗ України. «Застосування імуномодулятора Бластомунілу у реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній.» Поєднання галоаерозольної терапії та ін’єкцій бластомунілу у хворих сприяє нормалізації показників клітинного імунітету та забезпечує передумови для забезпечення повноцінної імунної відповіді на антигени у майбутньому.
    • 2014 рік  м Київ / ДУ « Національний інститут фтизіатріїї і пульмонології ім..Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» « Імунокорекція у хворих на туберкульоз легень.»Запропонований спосіб імунокорекції дає змогу досягти підвищення імунологічної реактивності хворих на туберкульоз легень шляхом корекції розладів у системі гамма-інтерферону.
    • 2010 рік м. Ужгород Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – науково-практичне об’єднання “Реабілітація” МОЗ України . Використання препарату Бластомуніл® дозволяє суттєво підвищити ефективність лікування хворих на ХОЗЛ шляхом впливу на важливі ланки патогенезу розвитку та прогресування захворювання.
    • 2010 рік м. Чернівці  Гострий розповсюдженний перитоніт – буковинський державний медичний університет . Спосіб імуномодюлюючої терапії гострого розповсюдженого перитоніту включає застосування імунотерапії у ранньому післяопераційному періоді, який відрізняється тим, що застосувують імуномодулюятор нового покоління Бластомунілу® у дозі 0,6 мг, який розчиняють в 2 мл води для ін’єкцій та ввоять внутрішньом’язово 1 раз в 3 доби, 3-5 ін’єкцій на курс.
    • 2008 рік м. Київ Рак молочної залози – ДУ “Національний інститут Раку” інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. В результаті клінічного дослідження було пропоновано для впровадження в практику роботи мамологічних відділень міських та обласних онкологічних диспансерів метод комплексного лікування хворих на МП РМЗ з використанням імуномодулюючого засобу «Бластомуніл». Суть впровадження: застосування препарату «Бластомуніл» в комплексному лікуванні хворих на місцевопоширений рак молочної залози (МП РМЗ);
    • 2007 рік м. Одеса Рак шийки матки – Одеський державний медичний університет, Одеський обласний онкологічний диспансер. Установлено, що використання препарату на фоні післяопераційної променевої терапії підвищує показники як гуморального, так і клітинного імунітету;
    • 2007 рік м. Київ імунотерапія мастопатії – клініка “Ісіда” (А.І. Бабік) м. Луганськ, мед. центр “Мати і дитя” (О.О. Каледіна) . Найбільш перспективним є використання індукторів ІФН, інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-2, які відіграють центральну роль у регуляції Т-клітинної імунної відповіді та диференціації і активації В- і NK-клітин. Покращує мікроциркуляцію крові в тканинах, стимулює процеси їх регенерації, має антибактеріальну дію. Препарат не має місцевоподразнювальної, ембріотоксичної, мутагенної та тератогенної дії. Таким чином, вивчення імунологічного статусу та імуномодулюючої терапії пацієнток з мастопатією є достатньо перспективним направленням в мамології;
    • 2007р. м. Луганськ. Хронічна рецедивна герпетична інфекція, змішані урогенітальні інфекції та хламідіоз, ендометріоз – мед. центр “Мати і дитя”. Препарат Бластомуніл® може бути використаний в комплексному лікуванні хронічної рецедивної герпетичної інфекції (викликана вірусами простого герпесу I (HSV-I, ВПГ-I) та II (HSV-II, ВПГ-II) типів, змішані урогенітальні інфекції та хламідіоз, ендометріоз;
    • 2007 рік м. Кривий Ріг Бронхо-легеневі захворювання, туберкульоз, ВІЧ-інфекція – ОКУ “Криворіжський протитуберкульозний диспансер №2”. Використання препарату підвищило загальний стан хворих, у ВІЧ-інфікованих, прискорило розсмоктування туберкульозного процесу в легеневій тканині, краще переносились антибактеріальні препарати (зменшилась тошнота, не було порушень зі сторони кишково-шлункового тракту і печінки);
    • 2006 рік м. Київ Рак стравоходу, гастроезофагальний рак  – ДУ “Національний інститут раку” (торакальне відділення). Висновки по ефективності препарату: Підвищує загальний стан хворих на період проведення хіміо- та хіміо-променевої терапії, що дозволяє уникнути гранулоцитопенії, післяопераційних ускладнень та покращує мікроциркуляцію крові в тканинах, стимулює процес їх регенерації, має антибактеріальну дію;
    • 1996 рік м. Київ Бронхо-легенева патологія (бронхіти, запалення легень) – Національний мед. університет ім. академіка О.О. Богомольця, кафедра клінічної імунології та алергологіїю
    • Ознаки корисної моделі Бластомунілу® – імуномодулятор, нового покоління, який:
      1. Стимулює клітинний та гуморальний імунітет та активність цитокінів.
      2. Підвищує кількість нейтрофілів при їх пониженому вмісті Т та В-лімфоцитів.
      3. Посилює фагоцитоз.
      4. Зменшує рівень циркулюючих імунних комплексів та нормалізує концентрацію імуноглобулінів класу M та G в сироватці крові.
      5. Індуктор інтерферону, інтерлейкіну 1 та 2, які відіграють головну роль в регуляції Т-клітинної імунної реакції диференціації В- та НК клітин.
      6. Покращує ендикринну функцію тимусу.
      7. Покращує мікроциркуляцію крові в тканинах та стимулює процеси регенерації.

При клінічних випробуваннях показано, що Бластомуніл® впливає на системний рівень імунітету хворих: підвищує кількість Т-лімфоцитів, фагоцитарну активність макрофагів та нейтрофільних гранулоцитів, зменшує кількість 0-лімфоцитів, зменшує концентрацію імунних комплексів та нормалізує гуморальну гілку імунітету, підвищує продукцію Іл-1 та Іл-2, допомагає зберегти ендокринну функцію тимусу на фоні комбінованого та комплексного лікування злоякісних пухлин та бронхолегеневих захворювань. На даний час продовжується апробація промислових серій препарату в обласних онкодиспансерах України. Є позитивні відгуки зі всіх клінік. Переважними локалізаціями пухлин були: рак молочної залози, рак шийки матки, рак шлунку, рак нирки, рак підшлункової залози, злоякісна тимома, рак яєчників, рак легенів. Застосування Бластомунілу® в рекомендованій терапевтичній дозі (0,6 мг) один раз на тиждень підшкірно або внутрішньом’язово в перший день проведення поліхіміотерапії (або за тиждень до неї) і надалі протягом всього циклу ПХТ (в середньому 3-4 тижні) дозволяло провести цикл ПХТ в повному обсязі, не змінюючи курсові дози цитостатиків. Препарат добре переносився хворими, не викликав побічних явищ та ускладнень. Не доводилось застосовувати додаткові призначення в терапії супроводу для корегування токсичних та побічних явищ.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ БЛАСТОМУНІЛ®

У хворих зі злоякісними пухлинами та з бронхолегеневими захворюваннями визначаються об`єктивні ознаки вторинного імунодефіцитного стану, що відіграє значну патогенетичну роль у перебігу цих захворювань. Така множинність механізмів реалізації патологічних реакцій зумовлює неможливість досягнення клінічного ефекту суто традиційними методами. Включення імуномодулятора Бластомунілу до комплексного та комбінованого лікування онкологічних та інших захворювань, як препарату підтримки суттєво підвищує ефективність традиційних методів лікування, прискорює початок реабілітації, подовжує період ремісії, збільшує 5-річну загальну та безрецидивну виживаність, дає можливість провести повний курс хіміо- та променевої терапії, сприяє оптимізації перебігу лікування, зменшує кількість загострень, скорочує термін перебування хворих на стаціонарному лікуванні. На клінічному матеріалі показано, що імуномодулятор Бластомунілвпливає на системний рівень імунітету хворих: підвищує кількість Т-лімфоцитів та фагоцитарну активність макрофагів і нейтрофілів, знижує кількість О- лімфоцитів, зменшує концентрацію імунних комплексів та нормалізує гуморальну ланку імунітету, підвищує продукцію ІЛ-1 та 1Л-2, індукує активність інтерферону, допомагає зберегти ендокринну функцію тимусу на фоні комбінованого та комплексного лікування злоякісних пухлин та бронхолегеневих захворювань і інших запальних та інфекційних захворювань. Імуномодулятор Бластомуніл може призначатись для профілактики та лікування вторинних імунодефіцитів та нейтропеній, які виникають внаслідок застосування комплексних та комбінованих методів лікування злоякісних пухлин та інших захворювань, включаючи і високодозову хіміо –та променеву терапію, як препарат супроводження, з метою підвищення ефективності основного лікування та зменшення побічних реакцій на хворий організм. При оцінці ефективності лікування хворих на рак молочної залози ІІ-ї та ІІІ-ї стадій захворювання, актуріальним інтервальним методом було встановлено, що застосування імуномодулятора Бластомунілу в комплексному лікуванні достовірно подовжує 5-річну загальну та безрецидивну виживанність, особливо при комплексному неоад`ювантному лікуванні, порівняно з хворими, які препарат не отримували. ПрепаратБластомуніл майже не має серйозних побічних ефектів. При запущених стадіях пухлинної хвороби Бластомуніл при комбінованому лікуванні значно покращує якість життя, зменшує біль, подовжує на 1,5 – 3 місяці ремісію. Вітчизняний імуномодулятор Бластомуніл по своїй ефективності, нешкідливості та дешевизні може бути рекомендованим у комплексному лікуванні пухлинної хвороби, бронхолегеневих захворювань, вторинних імунодефіцитів та інших запальних і інфекційних захворювань, як препарат підтримки або супроводження, а в деяких випадках може виступати і як основний засіб лікування та профілактики. Препарат краще застосовувати підшкірно превентивно або одночасно з основним лікуванням, у Бластомунілу майже відсутня побічна дія. ОТЖЕ, препарат Бластомуніл® за імуномодулюючою дією на систему імунітету та показники периферічної крові є високоефективним лікарським засобом, що значно відрізняється від пребіотичного імуномодулятора рибомунілу, препаратів нейпогену, граноциту, лейкомаксу та полідану – стимуляторів лейкопоезу, і має перед ними ряд переваг: на 1-2 порядка дешевше коштує, має м`яку, стабільну, позитивну дію, покращує якість життя хворих, які отримують хіміо- або променеву терапію, зводить до мінімуму ризик виникнення ускладнень та інфекцій, у нього більш зручні схеми, режим та способи введення, що дозволяє використовувати цей препарат в якості терапії супроводу для профілактики токсичних проявів поліхіміотерапії, а саме при гемодепресії, проведенні і підготовці онкологічних хворих до хіміо – та променевої терапії, а також для лікування імунодепресій та імунодепресивних станів різного походження. Препарат зменшує ступінь тяжкості і скорочує тривалість гострих та хронічних лейкопеній ІІІ-го і ІV-го ступеню, які виникають на фоні інтенсивної хіміо –та променевої терапії і дає можливість провести основне лікування в повному обсязі.Імуномодулятор Бластомуніл® має перспективи успішного застосування в комплексному лікуванні тяжких інфекційних захворювань (герпес, гепатит, СНІД, сифіліс, туберкульоз, тощо).

ОСНОВНИЙ ВИСНОВОК

Бластомуніл® ефективний імуномодулятор, має виражену антиоксидантну, гемопротекторну дію, що дозволяє використовувати його в терапії супроводу для підвищення ефективності протипухлинного лікування, профілактики токсичних проявів поліхіміотерапії, а також гемодепресії та лейкопенії при проведенні хіміо- та променевої терапії онкологічних хворих. Перспективне використання Бластомунілу®: застосування в комплексній антибактеріальній і противірусній терапії гострих і хронічних захворювань органів дихання, в т.ч. туберкульозу; ЛОР-органів; шкіри; гінекологічних захворювань (герпесу, сифілісу, гонореї); СНІДу; в педіатрії. Цей препарат в діагностиці може замінити повний ад’ювант Фрейнда. З профілактичною метою можна застосовувати одну ін’єкцію. У комплексному лікуванні онкохворих для терапії супроводу рекомендований курс лікування – 3-5 ін’єкцій препарата з інтервалом 5-7 днів. Це дозволяє виключити використання традиційних препаратів супроводу, у тому числі КСФ та гормональних препаратів, які мають ряд побічних ефектів на організм: порушення водно-солевого, вуглеводного, мінерального та жирового обміну.

Попередження – угода!

Сайт містить інформацію, що призначена для фахівців медичної та фармацевтичної галузей, вона не може бути використана для самодіагностики та самолікування і не є заміною консультації лікаря!