logo
 • Наказ Міністерства охорони Здоров’я України 17.02.2016 № 104
  Реєстраційне посвідчення № UA/0610/01/01
 • Консультації
  (04343) 6-87-09
  (04343) 6-40-20

Сторінка новин

 • Оптимізація комплексного лікування хворих на місцевопоширений рак молочної залози

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ МОЗ УКРАЇНИ №249-2008

  Суть впровадження: застосування препарату «Бластомуніл» в комплексному лікуванні хворих на місцевопоширений рак молочної залози (МП РМЗ).

  Пропонується для впровадження в практику роботи мамологічних відділень міських та обласних онкологічних диспансерів метод комплексного лікування хворих на МП РМЗ з використанням імуномодулюючого засобу «Бластомуніл».
  Найбільш важливим при лікуванні РМЗ є комплексний підхід: хірургічне лікування, хіміо-, променева та гормонотерапія, таргетна терапія. Неоад’ювантна поліхіміотерапія (ПХТ) разом з хірургічним втручанням є одним з основних методів комплексного лікування МП РМЗ. При пухлинній хворобі та в процесі лікування відбувається комплексне порушення імунного статусу: відзначають функціональний розлад Т-клітинної ланки, зміни з боку В-лімфоцитів, дисімуноглобулінемію, пригнічення фагоцитозу, порушення функціональних і структурних показників червоної крові. Часто неповноцінність імунної відповіді організму ускладнює перебіг злоякісного процесу, призводить до рецидивів та генералізації процесу. Імунотерапія в комплексному лікуванні хворих на МП РМЗ знижує частоту побічної дії хіміопроменевого лікування.
  Препарат «Бластомуніл» – імуномодулятор, отриманий з молочнокислих бактерій Lactobacillus delbrueskii, зокрема субстанції Бластолен, зареєстрований Державним фармакологічним центром МОЗ України (№ реєстраційного посвідчення UA0610/01/01 від 25.02.2004). В результаті проведених клінічних випробувань у хворих із злоякісними новоутвореннями показано, що «Бластомуніл» підсилює фагоцитоз, зменшує рівень імунних комплексів, нормалізує вміст імуноглобулінів класу М та G у сироватці крові, має виражену антибактеріальну, противірусну дію, виявляє слабко виражений протипухлинний та антиметастатичний вплив, зменшує побічні реакції при ПХТ та променевій терапії (ПТ). Препарат не має місцевоподразнюючої, ембріотоксичної, мутагенної та тератогенної дії.
  Показаннями для застосування імуномодулюючого засобу «Бластомуніл» є проведення ПХТ в ад’ювантному режимі у хворих на МП РМЗ.
  Протипоказаний препарат «Бластомуніл» для лікування РМЗ без застосування цитостатичної та променевої терапії.
  Методика проведення неспецифічної імунотерапії в комплексному лікуванні хворих на МП РМЗ.
  У відділенні пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії ДУ «Національний інститут раку» при комплексному лікуванні хворих на МП РМЗ за період з 01.01.07 по 01.06.07 застосовано препарат «Бластомуніл». Наш досвід дозволяє стверджувати наявність позитивного ефекту від застосування нового імуномодулятора і пропонувати його для впровадження в практику онкологічних лікувальних закладів.
  Хворим на МП РМЗ IIВ-IIIВ стадій в неоад’ювантному режимі проводили ПХТ за схемами: FAC (флуороурацил 500 мг/м.кв, доксорубіцин 40 мг/м.кв, циклофосфамід 600 мг/м.кв) або АС (циклофосфамід 600 мг/м.кв, доксорубіцин 40 мг/м.кв) по 2-4 курси з 3-тижневим інтервалом.
  Через 3-4 тижні після останнього курсу ПХТ виконується хірургічне втручання.
  Імунотерапію «Бластомунілом» проводять в рекомендованій терапевтичній дозі 0,0006 г один раз на тиждень підшкірно за 1-2 доби до початку ад’ювантної ПХТ за схемою: FAC (флуороурацил 500 мг/м.кв, доксорубіцин 40 мг/м.кв, циклофосфамід 600 мг/м.кв). Сумарно проводиться 4 курси ПХТ з інтервалом в 3 тижні. Після 1-го курсу ПХТ можливо проведення ПТ, якщо вона не проводилася до оперативного втручання, а також гормонотерапії (ГТ) в залежності від рецепторного статусу пухлини.
  Використання «Бластомунілу» в комплексному лікуванні хворих на МП РМЗ супроводжується зниженням запальних реакцій, зменшенням кількості і проявів післяопераційних ускладнень, підвищенням ефективності ПХТ та ПТ.
  Застосування «Бластомунілу» в комплексному лікуванні хворих на МП РМЗ призводить до збереження у периферичній крові хворих на вихідному рівні загальної кількості лімфоцитів, сприяє зростанню кількості природних кілерних клітин, активованих лімфоцитів та рівня сироваткового IgA, зменшенню концентрації ЦІК (циркулюючих імунних комплексів) у сироватці крові. Використання імуномодулюючого засобу «Бластомуніл» в комплексному лікуванні хворих на МП РМЗ знижує частоту побічної дії хіміотерапії, що дозволяє провести ад’ювантну протипухлинну терапію в повному обсязі та в заплановані строки, підвищує на 9% 2-річну виживаність, на 11 міс. віддаляє строки прогресування.
  За додатковою інформацією з проблеми звертатися до авторів листа: ДУ «Національний інститут раку».

Попередження – угода!

Сайт містить інформацію, що призначена для фахівців медичної та фармацевтичної галузей, вона не може бути використана для самодіагностики та самолікування і не є заміною консультації лікаря!