logo
 • Наказ Міністерства охорони Здоров’я України 17.02.2016 № 104
  Реєстраційне посвідчення № UA/0610/01/01
 • Консультації
  (04343) 6-87-09
  (04343) 6-40-20

Сторінка новин

 • Застосування імуномодулятора бластомунілу у реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній

  ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА БЛАСТОМУНІЛУ

  О.І. Лемко, Н.В. Вантюх, Д.В. Решетар
  ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація»
  МОЗ України», м. Ужгород
  На сьогодні клінічний перебіг негоспітальних пневмоній (НП) характеризується схильністю до затяжного перебігу, що, в значній мірі, пов’язано з пригніченням імунної резистентності. Окрім того, дослідження вказують, що загальноприйняте медикаментозне лікування, перш за все антибіотикотерапія, не забезпечує належного відновлення імунних порушень.
  Мета: дослідити зміни клітинного імунітету у реконвалесцентів після НП під впливом відновлювального лікування із застосуванням вітчизняного імуномодулятора бластомунілу.
  Методи дослідження. Обстежено 35 хворих на НП неважкого перебігу. Клітинний імунітет вивчали методом непрямої імунофлюоресценції за допомогою моноклональних антитіл до СD3+, СD4+, СD8+, СD22+, СD16+. Групу контролю складала 21 практично здорова особа. Лікування проходило згідно 2 лікувальних комплексів (ЛК). При ЛК-1 (17 осіб) хворі проходили курс галоаерозольтерапії (ГАТ), а при ЛК-2 (18 пацієнтів) поєднувалось призначення ГАТ з ін’єкціями бластомунілу по 0,6 мг один раз у 5 днів (1,8 мг на курс лікування).
  Результати. У період ранньої реконвалесценції (одразу після антибіотикотерапії) клітинний імунітет характеризувався зниженням, порівняно з контролем, відсотку Т-лімфоцитів (55,6±0,9% і 65,8±0,49% відповідно; р<0,001), субпопуляції CD4+ (29,1±0,59% і 37,3±0,43%; р<0,001), співвідношення CD4+/CD8+ (1,18±0,03 і 1,36±0,02; р<0,001), CD16+-лімфоцитів (13,8±0,69% і 18,2±0,41%; р<0,001) на фоні достовірного підвищення рівня В-лімфоцитів та 0-лімфоцитів.
  Після відновлювального лікування згідно обох ЛК спостерігалось достовірне зростання більшості досліджуваних показників Т-ланки імунітету. Однак, нормалізація кількості Т-лімфоцитів, CD4+- і CD16+-лімфоцитів відмічена тільки при комплексному лікуванні із застосуванням бластомунілу. Окрім того, відбулась нормалізація рівню В- та 0-лімфоцитів, що може свідчити про відновлення нормального Т-лімфоцитарного складу імунної системи та створення передумов для подальшого повноцінного її функціонування.
  Висновок. Період реконвалесценції при НП характеризується збереженням імунної дисфункції, що визначає необхідність проведення імунореабілітаційних заходів. Поєднання ГАТ та ін’єкцій бластомунілу у цих хворих сприяє нормалізації показників клітинного імунітету та забезпечує передумови для забезпечення повноцінної імунної відповіді на антигени у майбутньому.

   

Попередження – угода!

Сайт містить інформацію, що призначена для фахівців медичної та фармацевтичної галузей, вона не може бути використана для самодіагностики та самолікування і не є заміною консультації лікаря!